ایمنا/ سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک گفت: پیمانکاران سازمان مدیریت پسماند پنج روز مهلت دارند تا مطالبات بلاتکلیف کارگران این حوزه را پرداخت کنند.

مهدی فدوی، سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک، کوتاهی در نحوه پرداخت مطالبات کارگری توسط پیمانکاران را غیر قابل پذیرش دانست و گفت: حقوق کارگران خط قرمز سازمان مدیریت پسماند است و به هیچ عنوان پیمانکاران اجازه ندارند حق و حقوق یک کارگر را نادیده بگیرند و در پرداخت مطالبات آنها کوتاهی کنند.
وی ادامه داد: پیمانکاران حوزه پسماند در مناطق پنجگانه شهرداری اراک مکلف هستند تا ظرف پنج روز آینده مطالبات بلاتکلیف، کسر شده و یا پرداخت نشده کارگران را بپردازند و رضایت آنان را جلب کنند.
سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک تصریح کرد: سازمان مدیریت پسماند طی ماه‌های گذشته در راستای حمایت از بخش خصوصی، بارها در موارد مختلف از پیمانکاران خود حمایت کرده است، اما به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی بر سر پرداخت مطالبات کارگری کوتاه نخواهد آمد و در صورت مشاهده کوچک‌ترین تخلفی، سریعاً با شدیدترین حالت ممکن طبق مفاد قانونی برخورد خواهد کرد.

  
  

آخرین خبر استان مرکزی در اینستاگرام :
https://instagram.com/markazi_today