رکنا/ دو چوپان نوجوان بر اثر برخورد قطار در لرستان جان باختند.

روز گذشته در مسیر ریلی راه آهن مسیر ایستگاه کشور به چمسنگر لرستان، 2 چوپان نوجوان اهل روستای زرده، هنگام عبور دام های خود از خط راه آهن با دیزل قطار باری برخورد و در دم جان باختند.

متاسفانه سالهاست که با وجود وقوع حادثه مشابه، هنوز جاده دسترسی مناسب برای بسیاری از روستاهای اطراف راه آهن لرستان وجود ندارد.

آخرین خبر لرستان در اینستاگرام :
https://instagram.com/lorestan_todayy