فارس/ با بهبود وضعیت رنگ‌بندی کرونایی در استان سمنان، همه شهرهای استان از وضعیت قرمز خارج شدند.

بر اساس جدیدترین رنگ‌بندی سامانه ماسک وزارت بهداشت، وضعیت رنگ‌بندی کرونایی در استان سمنان بهبود یافت و همه شهرهای استان از وضعیت قرمز خارج شدند.
بر پایه این خبر، شهرستان‌های شاهرود و دامغان در وضعیت نارنجی، شهرستان‌های سمنان، گرمسار، مهدی‌شهر و سرخه در وضعیت زرد و شهرستان‌های میامی و آرادان در وضعیت آبی قرار دارند.
با عبور از خیز پنجم کرونا و نخستین بار پس از واکسیناسیون گسترده، تمام شهرستان‌ها از وضعیت قرمز خارج شدند.
آخرین بار در ۲۴ بهمن ۹۹ و در آستانه شروع خیز چهارم هیچ شهری در ایران قرمز نبود.

آخرین خبر سمنان در اینستاگرام :
https://instagram.com/semnan_today