ایرنا/ رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان گفت: در حالی که نرخ بیکاری کشور روندی افزایشی دارد، این نرخ در کرمان روندی نزولی به‌خود گرفته؛ اما همچنان بالاتر از متوسط کشور قرار دارد.

جعفر رودری، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان با اشاره به آخرین گزارش مرکز آمار ایران در پایان تابستان سال ۱۴۰۰ افزود: روند نرخ بیکاری این استان همچنان بیش از متوسط کشوری است؛ اما از بهار سال جاری این آمار ۱۱.۴ درصد بوده که تا پایان تابستان امسال به ۱۱.۱ درصد رسیده است.
وی اظهار داشت: استان کرمان در خصوص اشتغال رسمی و غیررسمی با ۵۴ درصد غیررسمی طبق آخرین آمار از متوسط کشور وضعیت بهتری دارد.
وی بیان داشت: شاغلان این استان ۸۴۰ هزار نفر هستند که ۳۸۶ هزار نفر در حوزه مشاغل رسمی و ۴۵۴ هزار نفر غیررسمی مشغول به کارند که این آمار در سیاست‌گذاری حائز اهمیت است.
او عنوان کرد: نرخ بیکاری استان کرمان در رده سنی ۱۸ تا ۳۵ سال که به لحاظ اقتصادی پربازده‌ترین رده سنی است، از متوسط کشور کمتر و حدود ۱۷ درصد است؛ در حالی که متوسط کشور ۲۳ درصد است.

آخرین خبر کرمان در اینستاگرام :
Instagram.com/kerman_akhbar