باشگاه خبرنگاران/ رئیس حوزه قضایی شهرستان مراوه تپه از اجرای حکم خلع ید هزار مترمربع از مراتع این شهرستان خبر داد.

سیدمهدی هاشمی رئیس حوزه قضایی شهرستان مراوه تپه اظهار کرد: با شکایت منابع طبیعی، حکم خلع ید و قلع و قمع یک دامداری با مساحت حدود هزار و ۲۰۰ متر مربع که از ۲۰ سال پیش در مراتع یکی از روستا‌های این شهرستان ساخته شده بود، صادر شد.
هاشمی افزود: متخلفان هر سال بخشی از مراتع اطراف را به دامداری خود ملحق می کردند و به این ترتیب مساحت زمین تصرف شده را گسترش می‌دادند.
رئیس حوزه قضایی شهرستان مراوه تپه با تاکید بر برخورد بدون اغماض با دست اندازان به عرصه‌های ملی و طبیعی این شهرستان گفت: مسئولان منابع طبیعی این شهرستان را مکلف کرده ایم متخلفان و دست اندازان به مراتع و اراضی ملی این شهرستان را شناسایی و برای آنان پرونده قضایی تشکیل دهند.
عرصه‌های منابع طبیعی از سرمایه ملی و متعلق به مردم است.
شماره تلفن ۱۵۰۴ و ۱۳۹ امداد جنگل ومرتع به صورت شبانه روزی آماده دریافت هرگونه گزارش درخصوص تخلف‌های مرتعی و جنگلی است.

آخرین خبر گلستان در اینستاگرام :
Instagram.com/golestan_today