ایسنا/ با صدور حکمی از سوی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان کرج، سپیده غفاری به عنوان مشاور و مسئول امور بانوان و خانواده فرمانداری ویژه شهرستان کرج منصوب شد.

در متن این حکم آمده است:
سرکار خانم سپیده غفاری
نظر به تجارب، تعهد و شایستگی به موجب این ابلاغ سرکار عالی را با حفظ سمت به عنوان مشاور و مسئول امور بانوان و خانواده فرمانداری ویژه شهرستان کرج منصوب می نمایم.
امید است در پرتو عنایات پروردگار متعال در راستای پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی در انجام وظایف و امور محوله موفق و موید باشید.

آخرین خبر البرز در اینستاگرام :
https://instagram.com/alborztoday