صدا و سیما/ سامانه بارشی از عصر پنجشنبه استان مرکزی را تحت تاثیر فعالیت‌های بارشی خود قرار خواهد داد.

داودآبادی، کارشناس هواشناسی استان مرکزی توضیح داد: بر اساس خروجی فعلی نقشه‌های پیش یابی سامانه بارشی جدیدی از روز پنجشنبه کشور را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
داودآبادی افزود: این سامانه در صورت تغییر نکردن در الکوی نقشه‌ها از عصر پنجشنبه استان مرکزی را نیز تحت تاثیر فعالیت‌های بارشی خود قرار خواهد داد.
او اضافه کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد به دلیل پایداری و سکون نسبی جو تداوم پتانسیل انباشت آلاینده‌های جوی تا روز سه شنبه موجب تداوم کاهش کیفیت هوا در حد ناسالم برای گروه‌های حساس و در صورت عدم مدیریت منابع آلاینده ناسالم برای همه گروه‌ها خواهد شد.
کارشناس هواشناسی استان مرکزی بیان کرد: وضعیت دمایی فعلی تا روز دوشنبه تغییرات محسوسی نخواهد داشت، اما طی روز‌های سه شنبه و چهارشنبه افزایش دمای روزانه پیش بینی می‌شود.

 

آخرین خبر استان مرکزی در اینستاگرام :
https://instagram.com/markazi_today