باشگاه خبرنگاران/ مدیر منطقه پنج شهرداری کرج گفت: شهرداری مرکز سطل های زباله مکانیزه را به زودی به منطقه تحویل می‌دهد.

سید رضا فیض، مدیر منطقه پنج شهرداری کرج اظهار کرد: شهرداری مرکز قرار است صد سطل زباله مکانیزه جدید به منطقه بدهد با توجه به مشکلات درآمدی شهرداری و کشور و محدودیت های مالی ایجاد شده این موضوع به تعویق افتاد.
او افزود: لطفا شهروندان نیز شعار شهر ما خانه ما را لحاظ و از رها کردن زباله در سطح شهر خودداری کنند.

آخرین خبر البرز در اینستاگرام :
https://instagram.com/alborztoday