ایسنا/ مدیرکل ثبت‌احوال استان زنجان گفت: نسبت جنسی ولادت ثبت‌ شده استان در ۸ ماهه امسال به ازای هر ۱۰۰ دختر، ۱۰۷ پسر است.

سیدعلی شفیعی، مدیرکل ثبت‌احوال استان زنجان با بیان اینکه در هشت ماهه امسال ۱۰ هزار و ۱۵۵ ولادت در استان زنجان ثبت‌ شده است، اظهار کرد: ۱۲۲۷ ولادت از ۱۰ هزار و ۱۵۵ ولادت ثبت‌ شده مربوط به آبان ماه امسال است.
وی با اشاره به ولادت‌های ثبت‌ شده در مناطق شهری و روستایی، افزود: در مناطق شهری ۳۴۷۵ و ۳۲۷۹ ولادت به ترتیب مرد و  زن ثبت شده که این میزان در مناطق روستایی ۱۷۷۵ ولادت پسر و ۱۶۲۶ ولادت دختر ثبت شده است.
این مسئول با اشاره به اینکه میانگین سنی مادران در ثبت ولادت هشت ماهه امسال، ۲۹.۵ سال است، ادامه داد: بیشترین گروه مادران در ثبت ولادت هشت ماهه امسال ۳۰ تا ۳۴ ساله است.
مدیرکل ثبت‌احوال استان زنجان در رابطه با نام‌های منتخب والدین برای فرزندانشان، تصریح کرد: در هشت ماهه امسال نام‌های امیرعلی، امیرحسین، ابوالفضل، امیرعباس و علی بیشترین فراوانی ثبت‌شده برای پسران و نام‌های فاطمه، زهرا، رستا، حلما و سلنا بیشترین فراوانی ثبت‌ شده را برای دختران دارد.
شفیعی با بیان اینکه نسبت جنسی ولادت ثبت‌ شده استان در ۸ ماهه امسال به ازای هر ۱۰۰ دختر، ۱۰۷ پسر است، یادآور شد: در این بازه زمانی، ولادت ۱۸۸ دوقلو، ۶ سه‌قلو و یک چهارقلو ثبت شده است.
  
 

آخرین خبر زنجان در اینستاگرام :
https://instagram.com/zanjan_today