برنا/ عضو شورای شهر کرج گفت: متاسفانه به دلیل کمبودها و اختلالات موجود در خدمات رسانی، سطح خواسته شهروندان به ساماندهی وضعیت زباله های منطقه شان تنزل پیدا کرده است.

علی قاسم پور عضو شورای شهر کرج اظهار کرد: مقصر این مسئله مدیریت شهری است که سبب تنزل سطح خواسته ها و انتظارات مردم شده است.
وی افزود: زمانی که بدون مطالعه و اطلاع رسانی کافی، طرحی به اجرا در می آید و اقدام جایگزینی نیز برای آن انجام نمی شود، آسیب جدی به شهروندان و شأن آنها وارد می شود.
قاسم پور در خصوص نحوه بودجه نویسی شهرداری و سازمان مدیریت پسماند نیز انتقاداتی را طرح و عنوان کرد: تدوین بودجه از طریق شهرداری مرکز و سازمان انجام می گیرد و باید بتواند برای مبالغ ارائه شده توجیهات و توضیحات اقناعی لازم را ارائه دهد.
سخنگوی شورای شهر کرج اضافه کرد: در صورت عدم دفاع مناسب از بودجه تدوین شده، رئیس سازمان موظف است با آنچه در اختیارش قرار دارد زیرمجموعه اش را اداره کند که این امر آسیب هایی را برای شهر و مجموعه به همراه خواهد داشت.
قاسم پور گفت: بر همین اساس به سازمان فرصت داده می شود تا اطلاعات و آمار مورد نیاز را ظرف دو روز تکمیل و در جلسه آتی کمیسیون ارائه دهد.

آخرین خبر البرز در اینستاگرام :
https://instagram.com/alborztoday