صدا و سیما/ تیم خراسان شمالی در مسابقات اسکای رانینگ سبزوار درخشید.

فرشته ایزانلو در گروه سنی ۴۰ تا ۵۰ سالِ مسابقات اسکای رانینگ سبزوار، دوم شد.
محمد اشراقی در گروه سنی ۴۰ تا ۵۰ سال و  وحید سعادت  در گروه بالای ۵۰ سال، سوم شدند.
به دویدن در ارتفاعات بالای دو هزار متری با شیب ۳۰ درجه، اسکای رانینگ یا دوی کوهستان می‌گویند.

آخرین خبر خراسان شمالی در اینستاگرام :
https://instagram.com/bojnord_today