باشگاه خبرنگاران/ کمبود محیط بان در جنگل‌ های استان فارس، یکی از علل قطع درختان بلوط در این استان است.
 
جنگل های استان فارس با توجه موقعیت آب و هوایی این استان، محل مناسبی برای کاشت و رویش درختان بلوط است، اما نبود محیط بان به تعداد کافی، سبب شده تا قاچاقچیان به دنبال قطع تنه این درختان باشند.
طی یک سال گذشته، هزار تن چوب بلوط قطع شده از قاچاقچیان کشف شده است.

آخرین خبر فارس در اینستاگرام :
https://instagram.com/fars.online