باشگاه خبرنگاران/ واکسیتاسیون ۸۰ درصد از جمعیت بالای ۱۲ سال دانشگاه علوم پزشکی سمنان، تکمیل شد و افراد برای تزریق دز سوم به مراکز واکسیناسیون مراجعه کنند.

دکتر فرشید فریور، دبیر ستاد مقابله با کرونا دانشگاه علوم پزشکی سمنان گفت: تا کنون ۶۲۴ هزار دز واکسن در منطقه تحت دانشگاه علوم پزشکی سمنان تزریق شده است.
وی افزود: ۹۲ درصد از جمعیت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی سمنان یک دز واکسن و ۸۰ درصد از این جمعیت دو دز واکسن را دریافت کردند.
به گفته فریور، افرادی که چهار ماه از تزریق واکسن‌های سینوفارم، برکت، بهارات و ۶ ماه از اسپوتنیک، استرازنکا گذشته برای دریافت دز سوم به مرامز واکسیناسیون مراجعه کنند.

آخرین خبر سمنان در اینستاگرام :
https://instagram.com/semnan_today