ایسنا/ مدیرکل حفاظت از محیط‌زیست چهارمحال و بختیاری گفت: تضمین تمام منابع آب در جهان و کشور مشروط به برآورده کردن حق‌آبه‌های زیست محیطی است، چون محیط‌زیست به‌عنوان اکوسیستم تولیدکننده آب اگر حق‌آبه‌های زیست‌محیطی‌ آن رعایت نشود، حالت طبیعی خود را از دست خواهد داد.

شهرام احمدی، مدیرکل حفاظت از محیط‌زیست چهارمحال و بختیاری با تاکید بر اینکه رعایت حق‌آبه‌های زیست‌محیطی یعنی رعایت حق حیات طبیعت است، اظهار کرد: تضمین تمام منابع آب در جهان و کشور مشروط به برآورده کردن حق‌آبه‌های زیست محیطی است، چون محیط‌زیست به‌عنوان اکوسیستم تولیدکننده آب اگر حق‌آبه‌های زیست‌محیطی‌ آن رعایت نشود، حالت طبیعی خود را از دست خواهد داد و رو به تخریب می‌رود و قادر به حیات نیست.
وی با تاکید بر اینکه محیط‌زیست مادر طبیعت است، گفت: اگر حق‌آبه محیط‌زیست رعایت نشود، قادر به تولید آب نخواهد بود و باعث از بین رفتن اکوسیستم و عدم تولید آب خواهد شد.
مدیرکل حفاظت از محیط‌زیست چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه مطالعه حق‌آبه‌های محیط‌زیست چهارمحال و بختیاری در دستور کار قرار گرفته است، عنوان کرد: حق‌آبه‌های زیست‌محیطی تالاب گندمان و چغاخور در استان مطالعه شده و توسط سازمان محیط‌زیست به وزارت نیرو منعکس شد، بر اساس قانون حفاظت از محیط‌زیست وزارت نیرو مکلف است این تخصیص را به سازمان بدهد.
احمدی افزود: حق‌آبه‌های زیست‌محیطی حوضه زاینده‌رود توسط دانشگاه شهرکرد و دانشگاه صنعتی اصفهان مطالعه شد، بر اساس این مطالعات حداقل باید ۳۱۵ میلیون مترمکعب آب در سال برای رعایت حق‌آبه زیست‌محیطی این حوضه اختصاص داده شود، همچنین طبق مطالعات انجام شده توسط دانشگاه شهرکرد حق‌آبه زیست‌محیطی  در سرشاخه کارون ۴۴۲ میلیون متر مکعب است.
وی با بیان تبعات بی‌توجهی به حق‌آبه‌های زیست‌محیطی، توضیح داد: اگر به این نیاز توجه نشود، اکوسیستم آسیب جدی خواهد دید و بالتبع آن تنوع زیستی آسیب می‌بیند و رودخانه‌ها و تالاب‌ها نیز کم‌آب وخشک می‌شود و به سمت بیابان‌زایی حرکت می‌کنیم.
مدیرکل حفاظت از محیط‌زیست چهارمحال و بختیاری بیان کرد: اگر حق‌آبه‌های محیطزیست رعایت نشود، مناطق بکر و طبیعی به سمت تخریب می‌رود و دشت‌ها تولیدکننده گرد و غبار خواهند شد، امیدواریم تمام مسئولان در بخش‌های مختلف بحث تخصیص حق‌آبه‌های زیست‌محیطی را مورد توجه قرار دهند تا از آسیب به طبیعت جلوگیری شود.

آخرین خبر چهارمحال و بختیاری در اینستاگرام :
https://instagram.com/Shahrekordtoday