تسنیم/ استاندار کردستان گفت: تا جایی که امکان دارد باید شرایط را برای حضور تیم‌های واکسیناسیون سیار فراهم کنیم.

اسماعیل زارعی‌کوشا، استاندار کردستان اظهار کرد: اینکه درصد واکسن نزده‌های ما بیشتر از میانگین کشوری است به همه زحماتی که کشیده شده است لطمه می‌زند بنابراین لازم است تا این مشکل را حل کنیم.
وی با بیان اینکه تا جایی که امکان دارد باید شرایط را برای حضور تیم‌های واکسیناسیون سیار فراهم کنیم، افزود: اگر کسی علیه واکسیناسیون اقدام کند امری غیرقابل قبول را متحمل شده است.
استاندار کردستان تصریح کرد: باید ذهنیت‌هایی که علیه واکسیناسیون اقدام‌ می‌کنند را اصلاح و مرکز بزرگ در این امر به واسطه ارتباط با امامان جمعه و آنان با مردم نقش بسیار اساسی را دارد.
زارعی کوشا با تأکید بر اینکه نباید با علم دشمنی کرد و از واکسینه شدن سر باز زد، گفت: رسانه‌ها در اقناع‌سازی و رفع شبهات می‌توانند نقش بسیار اساسی داشته باشند.
وی اظهار کرد: باید کاملا اقدام‌های لازم برای مبارزه با وجود احتمالی سویه جدید بیماری را انجام دهیم.
استاندار کردستان بیان کرد: مراکز واکسیناسیون تا دو ماه آینده باید در اختیار علوم پزشکی قرار گیرد تا امر واکسیناسیون با قدرت ادامه و شرایط کنونی بهبود یابد.

آخرین خبر کردستان در اینستاگرام :
https://instagram.com/kurdistan.online