فارس/ با حکم استاندار هرمزگان، علی مهرانی به عنوان سرپرست فرمانداری جاسک منصوب شد.

مهدی دوستی استاندار هرمزگان در حکمی  علی مهرانی را به عنوان سرپرست جاسک را منصوب کرد.
علی مهرانی سرپرست فرمانداری جاسک نیز معاون کنونی سیاسی و امنیتی فرمانداری میناب است و کارشناس ارشد علوم سیاسی است و سابقه بخشدار مرکزی میناب و بخشدار بندزرک و سندرک را نیز در کارنامه دارد.

آخرین خبر هرمزگان در اینستاگرام :
https://instagram.com/hormozgan.today