مهر/ پاییز در شهرستان بویراحمد جادو می‌کند و سقوط برگ بر زیبایی‌های هر منطقه می‌افزاید.

شهرستان بویراحمد با دارا بودن طبیعتی بکر و چهار فصل در هر منطقه خود زیبایی‌هایی را به نمایش می‌گذراند و چشم هر بیننده را به خود خیره می‌کند.
منطقه تنگ گنجه‌ای به عنوان یکی از ظرفیت‌های خودجوش گردشگری بویراحمد همه ساله پذیرای گردشگران از مناطق مختلف است.
گرچه ضعف زیرساخت گردشگری و روشنایی در دل جویبارها و درختان این منطقه محسوس است، اما برگ ریزان پاییز حال و هوای این نقطه را دگرگون می‌کند.
تنگ گنجه‌ای با طبیعت بکرش روایتگر زیبایی‌های یک فصل شده است.

آخرین خبر کهگیلویه و بویراحمد در اینستاگرام :
https://instagram.com/yasuj_today