صدا و سیما/ قاضی شعبه ۱۰۳ جزایی کوهدشت محکومیت حبس یک متهم را با خرید ۱۲ میلیون تومان اقلام آموزشی جایگزین کرد.

قاضی میثم قلایی رییس شعبه ۱۰۳جزایی و دادرس دادگاه انقلاب شهرستان کوهدشت محکومیت حبس یک محکوم علیه را با خرید ۱۲ میلیون تومان اقلام آموزشی برای دانش آموزان معلول زیر پوشش بهزیستی جایگزین کرد
محکوم علیه ضمن اعتراض نکردن به رای جالب و مبتکرانه این قاضی جوان و تمکین به آن با نظارت و تایید بهزیستی شهرستان کوهدشت ۱۲ میلیون تومان اقلام آموزشی برای دانش آموزان تحت پوشش خریداری کرد.

آخرین خبر لرستان در اینستاگرام :
https://instagram.com/lorestan_todayy