ایرنا/ سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان گفت: بلوط نماد این استان بوده و زوال جنگل‌های آن به عنوان یک پروژه ملی تعریف شده است که در اولویت بررسی قرار دارد.

احمدرضا دالوند سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان روز چهارشنبه در پویش مردمی جنگل کاری در بام خرم‌آباد اظهار کرد: بررسی زوال جنگل های بلوط در برنامه سفر رییس جمهوری به لرستان در دستور کار قرار دارد.
وی افزود: احیا و نگهداری جنگل و اجرای طرح های جنگل کاری بسیار مهم بوده و در دستورات دینی هم به آن اشاره شده است همچنین به دلیل اهمیت موضوع، مقام معظم رهبری همواره در بحث درختکاری به صورت مستقیم ورود پیدا کرده و حضور دارند.
دالوند گفت: ساخت و ساز غیرمجاز در حاشیه شهرها و تجاوز به عرصه های منابع طبیعی برخورد جدی مراجع قانونی و قضایی را در پی دارد چراکه مردم به هوای پاک نیاز دارند.
پویش مردمی جنگل کاری همزمان با ۱۱ استان زاگرس‌نشین و ۷۷ شهر در ۱۱ نقطه جنگلی لرستان و با هدف احیای جنگل‌های زاگرس برگزار شد.

 
 
  
  

آخرین خبر لرستان در اینستاگرام :
https://instagram.com/lorestan_todayy