خبرگزاری خلیج فارس/ در مراسمی با حضور استاندار بوشهر، مدیر کل اداری و مالی استانداری بوشهر معرفی شد.

در مراسمی با حضور استاندار بوشهر، حمید خواجه ئیان به عنوان مدیرکل اداری و مالی استانداری بوشهر معرفی شد.
در این مراسم که معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری، مدیرکل حوزه استاندار، مشاور استاندار و تعدادی از مدیران ستادی استانداری حضور داشتند از خدمات مصیب علیپور مدیرکل سابق اداری و مالی استانداری قدردانی شد.

آخرین خبر بوشهر در اینستاگرام :
https://instagram.com/bushehr_akhbar