برنا/ با امضای وزیر ورزش و جوانان، استاندار خراسان جنوبی به عنوان رئیس ستاد ساماندهی امور جوانان استان منصوب شد.
 
طی حکمی از سوی دکتر سجادی وزیر ورزش و جوانان، جواد قناعت استاندار خراسان جنوبی به عنوان رییس ستاد ساماندهی امور جوانان استان منصوب شد.
در این حکم آمده است:
به استناد ماده ۴ آیین نامه ستاد ساماندهی امور جوانان استان، مصوب جلسه بیست و هشتم شورای عالی جوانان و به موجب این حکم جناب عالی را به عنوان رییس ستاد ساماندهی امور جوانان آن استان منصوب می نمایم. 
امید است با استعانت از پرودگار متعال و با تشکیل منظم و مستمر جلسات ستاد به عنوان مهم ترین مرجع برنامه ریزی ، هماهنگی و تقسیم کار دستگاهی برنامه های حوزه جوانان آن استان در جهت ارتقاء نقش و جایگاه ستاد، ایجاد هم افزایی و کاهش موازی کاری فعالیت های دستگاه ها و همچنین نظارت بر عملکرد ستادهای شهرستانی موفق و پیروز باشید.

آخرین خبر خراسان جنوبی در اینستاگرام :
https://instagram.com/skhorasan_today