ایسنا/ استاندار چهارمحال و بختیاری از تدوین طرح توسعه جهشی استان در آینده‌ای نزدیک خبر داد و گفت: این طرح پس از تدوین رونمایی می‌شود، این طرح در حال حاضر در مرحله کارشناسی است، مدیران در تدوین برنامه همراهی کنند.

غلامعلی حیدری، استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه اجرایی شدن برنامه سال ۱۴۰۰ از اهمیت بالایی برخوردار است، اظهار کرد: باید پیشرفت فیزیکی برنامه مشخص شود، همچنین باتوجه به اینکه فرصت جذب اعتبارات محدود است، باید در اسرع وقت نسبت به جذب اعتبارات اقدام شود.
وی افزود: باید تمام توان مجموعه مدیریتی در راستای خدمت به مردم به‌کار گرفته شود و همچنین برنامه ۱۴۰۱ نیز از هم‌اکنون باید مورد توجه قرار بگیرد.
استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به سفر ریاست جمهوری و اعضای هیات دولت به چهارمحال و بختیاری در آینده‌ای نزدیک، گفت: این سفر دارای اهمیت بالایی است، باید با یک برنامه‌ریزی عمیق و کاربردی حداکثر استفاده از این سفر را داشته باشیم.
حیدری با بیان اینکه باید یک بسته برای سفر ریاست جمهور به چهارمحال و بختیاری تهیه شود، عنوان کرد: این بسته توسط معاون اول رئیس‌جمهور، وزرا و با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی بررسی و سپس بعد از چکش‌کاری و تصویب برای رئیس‌جمهور ارسال می‌شود.
وی تاکید کرد: مدیران دستگاه‌های اجرایی پس از بررسی برنامه‌های پیشنهادی برای پروژه‌های دارای اولویت اگر پروژه‌ای دارای اهمیت بود و از دید پنهان مانده، این مسئله را پیشنهاد بدهند.
استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: بودجه سال ۱۴۰۰ هنوز بسته نشده است، بنابراین باید از این فرصت برای افزایش بودجه استان استفاده کرد، باید از سفر ریاست‌جمهور به نفع مردم استفاده کنیم.
حیدری با اشاره به مشکل کم‌آبی و خشکسالی در چهارمحال و بختیاری، عنوان کرد: تاکید رئیس‌جمهور اجرای عدالت در بحث توزیع آب است، تمرکز توسعه و اشتغال استان مبتنی بر کشاورزی و دامداری بود و این مسئله نیازمند تامین و تخصیص آب است.
وی با بیان اینکه بعد از گذشت چهار ماه از انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا تاکنون  تعداد قابل توجهی شهردار و دهیار منصوب نشده‌اند، تاکید کرد: این مسئله باید در اسرع وقت مورد توجه قرار بگیرد، دهیاران صدای مردم هستند، بنابراین انتصاب دهیاران در اولویت باشد.
استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه در نظام بودجه‌ریزی کشور در سال ۱۴۰۱ یک تغییر رویکرد رخ داده است، توضیح داد: رویکرد جدید در بودجه بر مبنای کنترل تورم خواهد بود، منابع آن نیز از منابع داخلی و صندوق توسعه ملی تامین می‌شود.
حیدری یادآور شد: باتوجه به اینکه استان‌ها در مقایسه با یکدیگر منابع درآمدی یکسانی ندارند، بنابراین نباید در بحث بودجه برای استان‌ها یک نسخه واحد پیچید، پیوست عدالت باید در بودجه ۱۴۰۱ مدنظر باشد.
وی افزایش اختیارات استانداران را رویکرد بعدی دولت سیزدهم عنوان کرد: به‌طور مثال در سال آینده استانداران قدرت مانور بیش‌تری در درآمدهای مالیاتی برای توسعه استان دارند، مدیران پیشنهادات خود را برای منابعی که استانداران می‌توانند از آن استفاده کنند، ارائه دهند.
استاندار چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: مدیران دستگاه‌های اجرایی به‌جای تمرکز بر مسائل حاشیه‌ای بر روی برنامه ۱۴۰۱ متمرکز شوند تا برنامه خوبی برای استان تدوین شود.
حیدری با بیان اینکه برنامه سال ۱۴۰۰ در چهارمحال و بختیاری تاکنون ۳۲ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است، تصریح کرد: باوجود اینکه دو سوم سال گذشته است، این پیشرفت مطلوب نیست، بنابراین مدیران باید موانع اجرای برنامه را رفع کنند، بخشی از این کندی مربوط با فروش اموال مازاد و اوراق خزانه است، اما نباید سرعت فدای کیفیت شود.
وی از تدوین طرح توسعه جهشی استان در آینده‌ای نزدیک خبر داد و گفت: این طرح پس از تدوین رونمایی شود، این طرح در حال حاضر در مرحله کارشناسی است، مدیران در تدوین برنامه همراهی کنند.
استاندار چهارمحال و بختیاری با تاکید بر اینکه برای توسعه چهارمحال و بختیاری نیازمند منابع دولتی‌، شرکت‌ها و بنیادهای عمومی مانند قرارگاه خاتم، شستا، بنیاد مستضعفان و ... و جذب سرمایه‌گذران بخش خصوصی و دولتی هستیم، برنامه جهشی استان می‌تواند محرومیت را در استان کاهش دهد.
حیدری عنوان کرد: مدیران باید سرمایه‌گذران بخش خصوصی را به سرمایه‌گذاری در استان ترغیب کنند و موانع پیش‌روی آنان را برطرف کنند تا توسعه سرعتی داشته باشیم.
وی اظهار کرد: در آینده‌ای نزدیک سرکشی از ادارات و شهرستان‌ها به‌صورت سر زده و یا با اطلاع قبلی انجام می‌شود، تکریم ارباب رجوع در دستگاه‌ها در اولویت قرار بگیرد.
استاندار چهارمحال و بختیاری بیان کرد: باتوجه به سردسیر بودن چهارمحال و بختیاری باید بخش اعظمی از بودجه استان در 6 ماه ابتدایی سال اختصاص پیدا کند تا قدرت مانور بیش‌تری برای اجرای پروژه‌های عمرانی داشته باشیم.

آخرین خبر چهارمحال و بختیاری در اینستاگرام :
https://instagram.com/Shahrekordtoday