صدا و سیما/ بارش برف سبب خوشحالی مردم و کشاورزان مشگین شهری شد.
 
 

آخرین خبر اردبیل در اینستاگرام :
https://instagram.com/ardabil__today