صدا و سیما/ کشاورزان قمی با تجمع آرام در شرکت تعاونی تولیدی روستای رحمت آباد قم خواستار احیای حق آبه کشاورزی خود شدند.

کشاورزان قمی در این تجمع که به صورت مسالمت آمیز برگزار شد نسبت به تخصیص نیافتن حق آبه کشاورزی و اعمال جریمه های سنگین نسبت به برداشت غیرمجاز از چاه های کشاورزی معترض بودند. 
کشاورزان در این تجمع حقابه استان قم از سرشاخه های قمرود را در سال های خشک ۵۰ و سال‌های پربارش ۸۰ میلیون مترمکعب اعلام کردند که به دلیل تخصیص نیافتن این حقابه مجبور به برداشت اضافه آب از چاه های کشاورزی شدند که این برداشت اضافه از منظر شرکت آب منطقه ای قم غیرقانونی و مستوجب جریمه است. 
کشاورزان معترض افزودند: شرکت آب منطقه ای قم جریمه های چند میلیاردی بابت اضافه برداشت از چاه های کشاورزی اعمال کرده که در صورت پرداخت نکردن با مصادره و توقیف اموال و زمین کشاورزی و احیانا زندان مواجه خواهند شد. 
معاون سیاسی امنیتی استاندار قم با حضور در جمع کشاورزان معترض خواسته آنان را بحق دانست و افزود: با همکاری کشاورزان می توان مشکلات مدیریتی را حل کرد. 
حاجی زاده با اشاره به تجمع آرام کشاورزان گفت: دشمنان کشور به دنبال شکل گیری تجمع‌های خشونت آمیز هستند، اما کشاورزان استان قم بسیار آرام خواسته‌های خود را بیان کردند.
وی افزود: پیگیری برگرداندن حق آبه قانونی کشاورزان قم و بهره برداری بهینه از ظرفیت‌های موجود در دستور کار قرار دارد.

آخرین خبر قم در اینستاگرام :
https://instagram.com/qomtoday