زاینده‌رود/ کیفیت هوا در کلانشهر اصفهان امروز صبح با قرار گرفتن روی شاخص ۴۳ در وضعیت پاک ثبت شده است.


روز گذشته نیز میانگین شاخص کیفی هوا در این شهر با قرار گرفتن روی شاخص ۱۱۷ در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس ثبت شده بود.
دستگاه سنجش کیفیت هوای کلانشهر اصفهان اکنون در خیابان‌های خرازی با شاخص ۷۱، پروین ۶۳، رودکی ۵۳، استانداری ۵۰، باهنر ۴۹، احمدآباد ۴۶، ورزشگاه میثاق ۴۳، مبارکه ۳۴، رهنان ۳۳، میرزاطاهر ۲۶، فیض ۲۵، انقلاب ۲۱، کاوه ۲۰، فرشادی ۲۰، در وضعیت سالم قرار دارند.
دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های خواجو، باغ غدیر، دانشگاه، فعال نیست، همچنین دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه جی با شاخص ۱۹، در وضعیت سالم قرار دارد.
در حال حاضر تنها ایستگاه فعال در زمینه نشانگر شاخص کیفی هوا در استان به جز اصفهان، شاهین‌شهر و سجزی است و شاخص کیفی هوای شاهین‌شهر روی عدد ۳۱، در وضعیت سالم و دستگاه سنجش کیفی هوا در سجزی فعال نیست.
شاخص کیفی هوا از صفرتا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

آخرین خبر اصفهان در اینستاگرام :
https://instagram.com/isfahan_today