ایرنا/ مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری گفت: در پی بارش شبانه‌روز گذشته، میانگین بارش در استان به ۷۶ میلیمتر رسید که کوهرنگ با ۲۵ میلمتر بیشترین بارش سامانه اخیر را بین ایستگاه‌های استان به خود اختصاص داده است.

مهرداد چراغپور، مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: همچنین این سامانه در شهرکرد پنج میلیمتر، بروجن۲.۹ میلیمتر، لردگان سه میلیمتر، اردل ۷.۴ میلیمتر، فارسان ۸.۱ میلیمتر، سامان ۳.۵ میلیمتر، بن چهار میلیمتر، شلمزار ۹.۷ میلیمتر، سورشجان ۷.۳ میلیمتر، فرخشهر ۱.۹ میلیمتر، ایلبیگی ۴.۹ میلیمتر، مالخلیفه ۷.۳ میلیمتر، بلداجی ۵.۵ میلیمتر ، دوآب صمصامی ۱۴.۶ میلیمتر و آلونی سه میلیمتر به همراه داشت.
وی افزود: میانگین بارش سال آبی جاری در چهارمحال و بختیاری به ۷۶ میلیمتر رسید که  این بارش در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۳۸ درصد کاهش و در مقایسه با دوره مشابه میانگین بلند مدت ۲۸ درصد کاهش داشته است.
مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه بارش اخیر باران در استان و در شهرستان کوهرنگ تگرگ بود، گفت: بارش‌ها از منطقه خارج شد و برای روزهای جمعه و شنبه کاهش دما را دنبال خواهد داشت.
به گفته چراغپور، میزان بارش در مقایسه با میانگین بلند مدت در شهرکرد ۳۵ درصد، کوهرنگ ۴۷ درصد، بلداجی ۳۰درصد، فرخشهر ۵۳ درصد، فارسان ۴۲ درصد، اردل ۳۸ درصد کاهش داشته است.

آخرین خبر چهارمحال و بختیاری در اینستاگرام :
https://instagram.com/Shahrekordtoday