اول فارس/ آسمان استان فارس تا ۵ روز آینده صاف تا کمی ابری، گاهی همراه با وزش باد است.

اداره کل هواشناسی استان فارس اعلام کرد: آسمان استان امروز صاف گاهی با وزش باد همراه است.
آسمان فارس فردایکشنبه ۱۴ آذر هم صاف تا کمی ابری، گاهی همراه با وزش باداست.باتوجه به بررسی نقشه‌ها تا ۵ روز آینده؛ بارندگی در استان فارس نخواهیم داشت.
بر اساس این گزارش کمینه دمای امروز استان: صفاشهر با ۷ درجه و بیشینه دمای دیروز استان: لامرد با ۲۷ درجه بالای صفر بوده است.کمینه دمای امروز شیراز ۱ درجه بالای صفر و بیشینه دمای دیروز شیراز ۱۹ درجه بالای صفر بوده است.

 

آخرین خبر فارس در اینستاگرام :
https://instagram.com/fars.online