ایمنا/ کیفیت هوا در کلانشهر اصفهان امروز _ شنبه ۱۳ آذرماه - در ساعت منتهی به ۹:۳۰ صبح با قرار گرفتن روی شاخص ۹۷ در وضعیت سالم ثبت شده است.

کیفیت هوا در کلانشهر اصفهان امروز _ شنبه ۱۳ آذرماه - در ساعت منتهی به ۹:۳۰ صبح با قرار گرفتن روی شاخص ۹۷ در وضعیت سالم ثبت شده است.
دستگاه سنجش کیفیت هوای کلانشهر اصفهان اکنون در خیابان‌های جی با شاخص ۱۳۷، باهنر ۱۲۵، خرازی ۱۱۹، پروین ۱۱۶، فرشادی ۱۱۶، استانداری ۱۰۹ در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) قرار دارند و ایستگاه‌های فیض با شاخص ۹۸، احمدآباد ۹۴، انقلاب ۹۴، کاوه ۷۱، مبارکه ۶۳، رهنان ۵۸، رودکی ۵۷ در وضعیت سالم قرار دارند.
دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های خواجو، باغ غدیر، دانشگاه، فعال نیست، همچنین دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های میرزاطاهر با شاخص ۲۸، ورزشگاه میثاق ۲۶ در وضعیت سالم قرار دارند.
در حال حاضر تنها ایستگاه فعال در زمینه نشانگر شاخص کیفی هوا در استان به جز اصفهان، شاهین‌شهر و سجزی است و شاخص کیفی هوای شاهین‌شهر روی عدد ۷۶، در وضعیت سالم و دستگاه سنجش کیفی هوا در سجزی فعال نیست.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

آخرین خبر اصفهان در اینستاگرام :
https://instagram.com/isfahan_today