صدا و سیما/ استاندار همدان گفت: عدم گسترش حریم شهر، موجب گرانی مسکن در همدان شده است.

علیرضا قاسمی فرزاد، استاندار همدان در نشست شواری مسکن با اشاره به ضرورت توسعه شهر همدان اظهار کرد: به علت محدود بودن حریم شهر و تجمع ساخت و ساز‌ها، قیمت مسکن و اجاره بها در همدان افزایش یافته است که باید با توسعه شهر و انتقال خدمات، گام‌های موثری در جهت رفع مشکلات مسکن برداشته شود.
قاسمی فرزاد تأکید کرد: در همین زمینه مراحل قانونی پیوستن ۶۸۵ هکتار زمین به محدوده شهر همدان انجام شده است که به زودی مجوز آن صادر خواهد شد که با الحاق این میزان اراضی به شهر، طرح بزرگ نهضت ملی مسکن در این شهر عملیاتی می‌شود.
وی همچنین در خصوص تأمین زمین برای طرح‌های مسکن در استان تصریح کرد: برای مسکن اقدام ملی که در سال‌های گذشته ثبت نام‌هایی در استان انجام شده بود به علت مشکلات تأمین زمین اقدام موثری انجام نشده است که پس از بحث و بررسی مصوب شد بنیاد مسکن احداث ۴۸۰ واحد مسکن اقدام ملی را دنبال کند.
استاندار همدان افزود: زمینی به مساحت ۶۰ هکتار برای احداث ۵ هزار واحد در نظر گرفته شده است که شهرداری باید سرعت بیشتری بر روند صدور پروانه ساختمانی داشته باشد.

 
 

آخرین خبر همدان در اینستاگرام :
https://www.instagram.com/hamedan_today