فارس/ شهیدتقی رضایی که به عنوان شهید گمنام در دانشگاه شهید بهشتی تهران مدفون بود، از طریق انجام آزمایش DNA شناسایی شد.

شهیدتقی رضایی که در سال ۱۳۸۶ به‌ عنوان شهید گمنام در «دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی» دفن شده بود، از طریق انجام آزمایش DNA شناسایی شد.
شهیدتقی رضایی، فرزند علی نقی، متولد ۱۳۴۶، به همراه جمعی در لشکر ۲۱ حمزه از همدان به جبهه اعزام شد و در سال ۱۳۶۷ در تک دشمن به فیض شهادت نائل آمده بود.
شهیدرضایی در سال ۱۳۸۶ علیرغم تلاش‌های انجام شده پس از عدم شناسایی به‌ عنوان شهید گمنام در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دفن شده بود.
صبح امروز مسئولین بنیاد شهید و ارتش با حضور در منزل شهید رضایی، پس از گذشت ۳۳ سال، این مادر گرامی را از چشم انتظاری درآوردند.

آخرین خبر همدان در اینستاگرام :
https://www.instagram.com/hamedan_today