باشگاه خبرنگاران/ رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شهر بابک از دستگیری شکارچی غیر مجاز یک رأس کل وحشی در منطقه حفاظت‌شده دهج شهر بابک خبر داد.

محمدحسین شمس الدینی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شهر بابک گفت: نیرو‌های یگان حفاظت منطقه حفاظت‌شده دهج در یک اقدام ضربتی و حساب شده، یک نفر شکارچی که اقدام به شکار یک رأس کل وحشی کرده بود را دستگیر کردند.
او اظهار داشت: در این دستگیری، لاشه یک رأس کل وحشی و یک قبضه اسلحه تک لول ساچمه‌زنی کشف و ضبط شد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شهر بابک اظهار داشت: این متخلف مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال جریمه از بابت شکار غیر مجاز یک رأس کل وحشی به حساب خزانه دولت پرداخت و پرونده تخلف برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی شهرستان ارجاع شد.

آخرین خبر کرمان در اینستاگرام :
Instagram.com/kerman_akhbar