خبرگزاری دانا/ آذربایجان‌ شرقی حدود ۳۵ صدم درصد از مجموع بیش از ۳۸۰ هزار هکتار زیر سطح کشت باغات پسته کشور را به خود اختصاص داده است و مقام هفتم کشور را دارا می‌باشد. بیشترین پراکنش سطح زیر کشت پسته در شهرستان‌های اسکو، مرند، آذرشهر، بناب، عجب‌شیر و تبریز قرار دارند.

میزان تولید محصول پسته در سال‌جاری در این استان بیش از ۳۷۵ تن برآورده شده و متوسط عملکرد در هکتار ۷۰۰ کیلوگرم می‌باشد. باغات پسته ایلخچی یکی از قطب‌های تولید پسته در استان محسوب می‌شود. ارقام تولیدی پسته موجود در استان احمد آقایی، اکبری، کله قوچی، شاه‌پسند، ریزقزوین، زرند کرمان و سایر ارقام بومی است.

آخرین خبر آذربایجان شرقی در اینستاگرام :
instagram.com/EAzerbaijan_Today