تسنیم/ رئیس پژوهشکده میگو کشور با اشاره به اینکه از ۱۰ هزار جفت مولد میگو بیش از ۲.۴ میلیارد قطعه بچه‌میگو تولید می‌شود گفت: در آینده مرکز تولید مولد میگو عاری از بیماری برای تکثیر بچه میگو در بوشهر راه‌اندازی می‌شود.

عقیل دشتیان‌نسب، رئیس پژوهشکده میگو کشور با اشاره به وقوع بیماری لکه سفید در اراضی پرورش میگو استان بوشهر اظهار داشت: پس از وقوع این حادثه، پژوهشکده میگو اقدام به تولید مولد میگو عاری از بیماری کرد.
وی با اشاره به تولید مولد میگو در ایستگاه تحقیقاتی خلیج‌فارس بوشهر افزود: اصلاح نژاد و به‌گزینی مولد میگو از دیگر برنامه‌ها این پژوهشکده است که اکنون 4 جمعیت مولد میگو پرورشی نگهداری می‌شود.
رئیس پژوهشکده میگو کشور، عاری بودن از بیماری، رشد مناسب، تراکم‌پذیری برای پرورش را از ویژگی‌های 4 جمعیت میگو یاد شده دانست و بیان کرد: مشارکت بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان در تولید مولد میگو عاری از بیماری در دستور کار قرار دارد.
وی اضافه کرد: با همکاری بخش خصوصی و شرکت‌های دانش بنیان مرکز تولید مولد میگو عاری از بیماری برای تکثیر بچه میگو ویژه پرورش در استان بوشهر راه‌اندازی می‌شود.

آخرین خبر بوشهر در اینستاگرام :
https://instagram.com/bushehr_akhbar