باشگاه خبرنگاران/ مدیر دفتر بهره برداری و توسعه تاسیسات تامین شرکت آبفا از حفر یک حلقه چاه آب شرب در شهرستان تفت خبر داد.

سامان شهرام، مدیر دفتر بهره برداری و توسعه تاسیسات تامین شرکت آبفا گفت: یک حلقه چاه با صدور مجوز شرکت آب منطقه‌ای استان به منظور افزایش ظرفیت تامین آب شهرستان تفت حفر شد.
شهرام خاطرنشان کرد: حداکثر توان آبدهی چاه مذکور ۵۰ لیتر بر ثانیه است که حفر این چاه با عمق ۱۲۰ متر و با اعتباری بیش از هشت میلیارد ریال انجام شد.
این مسئول تصریح کرد: در حال حاضر آب شرب و بهداشت شهرستان تفت از طریق ۱۰ حلقه چاه و آب انتقالی تامین می‌شود.

آخرین خبر یزد در اینستاگرام :
https://instagram.com/yazd_today