صدا و سیما/ هوای اصفهان برای گرو‌های حساس ناسالم است.

بر اساس اعلام سامانه پایش هوا، هوای کلانشهر اصفهان با میانگین شاخص ۱۲۷ AQI برای گروه‌های حساس آلوده است.
به شکل جزئی‌تر، هوا در ایستگاه‌های احمدآباد با ۱۱۹، استانداری با ۱۱۹، انقلاب با ۱۴۵، باهنر با ۱۲۸، پروین با ۱۲۸، خرازی با ۱۴۷، رودکی با ۱۳۱، رهنان با ۱۲۴، سجزی با ۱۲۳، فرشادی با ۱۰۳، فیضبا ۱۰۵، کاوه با ۱۳۳ و ورزشگاه میثاق با ۱۴۵ AQI برای گروه‌های حساس ناسالم است.
هوا در مبارکه با ۷۰ و شاهین شهر با ۷۳ AQI در شرایط سالم قرار دارد.
در شاخص کیفی هوا، از صفر تا ۵۰ به معنی هوای پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ به معنی هوای سالم، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ به معنی ناسالم برای گروه‌های حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ به معنی ناسالم برای عموم و از ۲۰۱ تا ۳۰۰ به معنی بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

آخرین خبر اصفهان در اینستاگرام :
https://instagram.com/isfahan_today