مهر/ مشاور امور اجتماعی رئیس دانشگاه علوم پزشکی یزد با تاکید بر اینکه هی عذر شرعی و اخلاقی برای عدم تزریق واکسن باقی نمانده است، گفت: ۹۲ درصد فوتی‌های کرونایی یزد تزریق واکسن نداشتند.

محمدحسن لطفی، مشاور امور اجتماعی رئیس دانشگاه علوم پزشکی یزد با اشاره به اینکه از زمان شیوع کرونا تاکنون، پنج دوره اوج این بیماری را گذرانده ایم، اظهار کرد: این بیماری مهلک تاکنون جان بسیاری از هموطنان ما را در سراسر کشور گرفته و تلفات آن از جنگ بیشتر بوده است.
وی، پیک سوم را بدترین دوره شیوع کرونا دانست و گفت: بیشترین آمار فوتی‌های کرونایی مربوط به این دوره بوده و امیدواریم دیگر هرگز شاهد چنین شرایطی در کشور نباشیم.
لطفی با بیان اینکه واکسن کرونا تا حد زیادی از مرگ و میر بر اثر ابتلا به کرونا پیشگیری کرد، افزود: از هر ۱۰۰ نفری که بر اثر ابتلا به کرونا در یزد فوت کردند، ۹۲ نفر واکسن نزده بودند.
مشاور امور اجتماعی رئیس دانشگاه علوم پزشکی یزد تصریح کرد: این آمار قابل تأمل و نشان دهنده اثر واکسن در پیشگیری از فوت بر اثر کرونا است و اکنون با توجه به آگاهی هایی که به مردم داده شده، هیچ عذر شرعی، اخلاقی و انسانی برای عدم تزریق واکسن باقی نمی ماند.
وی ادامه داد: از سوی دیگر، دولت نیز واکسن را با سهولت در اختیار مردم گذاشته و تنوع واکسن نیز بسیار است بنابراین در این زمینه نیز عذری پذیرفته نیست و اقدام نکردن برای دریافت واکسن، نشانه کوتاهی و بی توجهی افراد است.
لطفی تصریح کرد: حفظ جان ازواجبات است و چون این ویروس واگیردار است باید به خانواده، همکاران و همسایگان هم توجه داشته باشیم زیرا آنها هم به واسطه بی‌توجهی ما دچار مشکل خواهند شد.
وی تاکید کرد: در بحث واکسیناسیون باید به بزرگان کشور و مراجع عظام تقلید، در رأس آنها رهبر معظم انقلاب اقتدا کنیم.
مشاور امور اجتماعی رئیس دانشگاه علوم پزشکی یزد ادامه داد: در شهر یزد مراکز تجمیعی واکسیناسیون زیاد با تنوع واکسن ایجاد شده و مردم نیز معطل نخواهند شد و دلیلی نیست که بخواهیم از آن جلوگیری کنیم.


آخرین خبر یزد در اینستاگرام :
https://instagram.com/yazd_today