صدا و سیما/ استاندار مازندران از شهرداران خواست طوری برنامه ریزی کنند که هر شهر مازندران مقصد گردشگری شود و صرفاً مسیر گذر نباشد.

استاندار مازندران در نخستین جلسه با شهرداران دوره ششم شهرهای مازندران اظهار کرد: قوانین شهرداری که مربوط به ۵۰ سال گذشته است، با شرایط جامعه امروزی تفاوت بسیاری دارد و باید براساس شرایط جدید برنامه ریزی شود.
سید محمود حسینی پور سید محمود حسینی پور افزود: استفاده از ظرفیت قانونی شوراها باید در راس برنامه ها باشد و شهرداری ها باید برای استفاده از آن، شرایط را ایجاد کنند، از شوراها هم انتظار می رود بعد از انتخابات دیگر حوزه ای فکر کنند و خود را برلی مسائل مختلف جامعه آماده کنند.
او گفت: شهرداری ها باید استفاده از جوانان نخبه و بانوان شهر و سپردن بخشی از مدیریت شهری به آنها توجه کنند و با نهادن میزی ارتباط با این جوانان خوش فکر را همیشگی کنند.
حسینی پور افزود: جذب گردشگری که در حال گذر است، نیاز به تحول اساسی در اداره شهر دارد تا آنها را برای ماندن در شهر ترغیب کند، در این راه زیباسازی شهری و ایجاد زیرسازی های مدرن و مورد نیاز ضروری است.
استاندار  مازندران  با بیان اینکه تامین بودجه شهرداری یکی از اساسی ترین وظایف و برنامه های شهرداران است، گفت: اولین اقدام فوری که همه شهرداران موظف به انجام آن هستند، سازماندهی مدیریت پسماند است و باید برنامه هایی تدوین و فرهنگ سازی کاهش تولید زباله و تفکیک از مبدا انجام شود.
او با بیان اینکه طبق پیش بینی ها زمستان سختی در پیش است و شهرداران باید ایجاد زیرساخت های اولیه را مدنظر قرار دهند، گفت: حفظ سلامت گردشگران و مسافرانی که برای هر هدفی به مازندران می آیند، وظیفه مهم و اصلی شهرداران و مدیران شهری است که باید تمام تلاش خود را انجام دهند.
حسینی پور افزود: المان های شهری با توجه به شرایط حال حاضر مازندران و خلاقانه متحول شود تا در ذهن گردشگر بماند.
استاندار مازندران گفت: شهرداری ها برای مبارزه با تکدیگری حتما با سازمان هایی نظیر بهزیستی مشارکت کنند تا این پدیده در سطح خیابان ها و معابر استان دیده نشود.
او با بیان اینکه برای جمع آوری آب های سطحی شهر حتماً تدبیری شود تا کمترین بارش باران در فعالیت مردم اختلال ایجاد نکند، گفت: نظافت بی وقفه و دائمی شهرها باید در دستور کار قرار گیرد تا در خیابان ها و راه های مواصلاتی استان شاهد زباله نباشیم که این بدیهی ترین شاخص گردشگری یک استان است اگر می خواهد پایتخت گردشگری کشور شود.
استاندار مازندران با تاکید بر ایجاد امکانات بهداشتی در شهرها و بین شهرها گفت: متأسفانه نه در شهرها و نه در جاده های بین شهری از سرویس بهداشتی خبری نیست که شکایت شهروندان و مسافران را در پی داشته است.

آخرین خبر مازندران در اینستاگرام :
https://instagram.com/mazandaran_today