روابط عمومی پزشکی قانونی اصفهان/ حادثه تصادف اتوبوس مسافربری محور کاشان – قم در روز سه‌شنبه 16 آذر ماه 1400، 9 کشته بر جای گذاشت. پیکر جانباختگان جهت تعیین علت فوت و صدور جواز دفن به پزشکی قانونی کاشان منتقل شد.

پس از بررسی‌های تخصصی پزشکی قانونی و صدور جواز دفن، پیکر 9 جانباخته حادثه اتوبوس تصادف اتوبوس محور کاشان - قم شامل افراد زیر، با دستور مرجع قضایی تحویل بستگان شد.

1- سید حسن کشاورز
2-مجید بزرگیان
3-مجید آذریتون
4-علی رحم رجبی
5-فاطمه طائی سمیرمی
6-مهتاب طائی سمیرمی
7-مسعود داستار
8-دانیال ظفرمند
9-زینب پیمان

آخرین خبر اصفهان در اینستاگرام :
https://instagram.com/isfahan_today