55آنلاین/ محمدحسین سرمست شوشتری با حکم وزیر بهداشت به عنوان سرپرست دانشگاه علوم‌پزشکی اهواز منصوب شد.

در حکمی از سوی بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، محمد حسین سرمست شوشتری به عنوان سرپرست دانشگاه علوم‌پزشکی اهواز منصوب شد.
از شهریور ماه ۱۳۹۹ تاکنون فرهاد ابول نژادیان با حکم نمکی وزیر سابق بهداشت عهده دار ریاست دانشگاه علوم پزشکی اهواز بود.
سرمست پیش از این و تا آذرماه سال ۱۳۹۲ رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز بود که در این تاریخ خود خود را به اسماعیل ایدنی داده بود.

آخرین خبر خوزستان در اینستاگرام :
https://instagram.com/khouzestan_today