نماد آخرین خبر

لحظه هولناک حمله گرگ گرسنه به معلم خلخالی

منبع
مهر
بروزرسانی

مهر/ خانم معلم در مسیر رسیدن به کلاس درس مورد حمله گرگ قرار گرفته بود و از ناحیه دست، پا و صورت دچار جراحت شد.

آخرین خبر اردبیل در اینستاگرام :
https://instagram.com/ardabil__today