مهر/ مدیرکل ثبت احوال مازندران با اشاره به ولادت بیش از ۳۰ هزار و ۲۰۰ نوزاد سال قبل در استان گفت: کاهش نرخ جمعیت در استان پس از چند سال متوقف شد و روند افزایشی گرفت.

مجتبی فاطمی مدیرکل ثبت احوال مازندران با بیان اینک در سال قبل ۳۰ هزار و ۲۰۳ نوزاد به دنیا آمدند، اظهار کرد: پس از چندسال نرخ رشد جمعیت در استان پنج دهم درصد رشد یافت و کاهش نرخ متوقف شده است.
وی اظهار داشت: در فروردین ماه سال جاری نیز دو هزار و ۳۷۳ نوزاد متولد شدند که نسبت به سال قبل رشد را شاهد هستیم.
وی با بیان اینکه سال ۹۹ حدود ۴۹۲ دوقلو در استان به دنیا آمدند، ادامه داد: این درحالی که سال قبل این تعداد به ۵۵۶ مورد افزایش یافته است و شمار سه قلوزایی از ۱۰ مورد در سال ۹۹ به ۲۱ مورد در سال گذشته رسید.
فاطمی ادامه داد: گروه سنتی مازندران در سال قبل به ۳۰ تا ۳۴ سال رسید که این میزان نسبت به قبل افزایش یافته است.

آخرین خبر مازندران در اینستاگرام :
https://instagram.com/mazandaran_today