logo

ضبط و معدوم سازی 300 کیلوگرم مواد غذایی فاسد در «آبدانان»

منبع
فارس
بروزرسانی
ضبط و معدوم سازی 300 کیلوگرم مواد غذایی فاسد در «آبدانان»

فارس/ رئیس شبکه بهداشت آبدانان گفت: 300 کیلو مواد فاقد تاریخ و فاسد در دو روز طرح ضربتی بهداشت محیط ضبط و معدوم شد.

سامان رشیدی رئیس شبکه بهداشت آبدانان گفت: در طی دو روز طرح ضربتی بهداشت محیط، جهت جمع‌آوریِ مواد تاریخ مصرف گذشته و مشکوک در سطح مغازه‌های شهر اجرا شده است.
وی افزود: طرح ضربتی بهداشت محیط دو روزه شروع و در روزهای آتی هم جهت جمع آوری مواد غذایی تاریخ مصرف گذشته و مشکوک به فساد در  قالب هشت تیم دو نفره در سطح مغازه‌های شهر  آبدانان اجرا و در این راستا حدود سیصد کیلو مواد فاقد تاریخ و فاسد جمع آوری و معدوم شد.
رئیس شبکه بهداشت آبدانان با اشاره به اینکه این مواد شامل مواد خوراکی بوده گفت: این طرح تا اتمام تمام مغازه‌های سطح شهر همچنان ادامه دارد.

 

آخرین خبر ایلام در اینستاگرام :
https://www.instagram.com/akharinkhabar_ilam/