باشگاه خبرنگاران/ مدیر شرکت توزیع برق مهاباد گفت: برای تامین مصرف برق خانگی، جریان برق ۳۰۰ مشترک کشاورزی از ساعت ۱۲ تا ۱۷ هر روز و برق صنایع نیز هفته‌ای یک روز قطع می‌شود.

جلال زایر، مدیر شرکت توزیع برق مهاباد در این باره اظهار کرد: ادارات دولتی نیز ملزم هستند ضمن صرفه جویی ۳۰ درصدی در وقت اداری و ۶۰ درصدی خارج از وقت اداری در مصرف برق از ساعات ۱۱ تا ۱۳/۳۰ هر روز اقدام به وارد مدار کردن برق ژنراتور‌ها مولد خود اقدام کنند.
وی گفت: واحد‌های نانوایی نیز باید ژنراتور‌های مولد برق خود را برای مصرف در اوقات قطع برق تجهیز و آماده به کار کنند.
مدیر شرکت توزیع برق مهاباد گفت: دولت با وارد مدار ساختن نیروگاه‌های با سوخت فسیلی که پیشتر از مدار خارج شده بودند ۶ هزار مگاوات برق جدید و از محل نیروگاه‌های آبی نیز ۶ هزار مگاوات دیگر را جدید را وارد مدار سازد.
زایر گفت: با افزوده شدن این میزان نیروی برق به مدار پیش بینی می‌شود قطع برق در بخش خانگی به حداقل خود برسد ضمن آنکه صرفه جویی در مصرف برق همچنان مورد تاکید است.

آخرین خبر آذربایجان غربی در اینستاگرام :
https://instagram.com/wazerbaijan_today