فارس/ رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: تنها ۵۷ درصد مردم هرمزگان از ماسک استفاده می‌کنند و این در حالی است که شیب مراجعان به بیمارستان‌ها و تست‌های مثبت کرونا در استان افزایش یافته است.

حسین فرشیدی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان اظهار کرد: در هفته گذشته هم شیب مراجعان به بیمارستان‌ها و هم شیب تست‌های مثبت کرونا در استان افزایش یافته است.
وی با بیان اینکه آنچه اکنون در استان می‌گذرد نشان دهنده اخبار مثبتی از آینده نیست، تصریح کرد: رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی بویژه ماسک زدن و تکمیل واکسیناسیون مهم‌ترین راه‌های کنترل همه گیری کرونا در استان و کشور است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با بیان اینکه اکنون هفت بیمار بستری مثبت در استان وجود دارد در حالی که در هفته گذشته این شمار صفر بود، افزود: در صورت مدیریت صحیح می‌توانیم از همه‌گیری شدید کرونا جلوگیری کنیم، در سال ۹۹ بسیاری از بستری‌های کرونا و بیماری‌های عفونی کم شد که علت آن رعایت موراد بهداشتی بود.
فرشیدی با اشاره به اینکه اکنون تنها ۵۷ درصد مردم هرمزگان از ماسک استفاده می‌کنند گفت: اکنون وقت برداشتن ماسک نرسیده است و زدن ماسک همچنان باید بخشی از زندگی مردم باشد.
وی از همکاری خوب مردم استان برای واکسیناسیون علیه کرونا قدردانی کرد و افزود: با همکاری مردم، هرمزگان بالاترین آمار واکسیناسیون را در کشور داشت، اما در تزریق دوز سوم توقع ما محقق نشد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ادامه داد: در نوبت اول ۸۱ درصد جمعیت بالای ۵ سال و در نوبت دوم ۷۲ درصد جمعیت استان واکسن کرونا را دریافت کردند، اما در نوبت سوم تنها ۴۹ درصد جمعیت بالای ۱۸ سال استان برای دریافت واکسن کرونا مراجعه کرده‌اند.
فرشیدی با بیان اینکه نزدیک به ۷۹ درصد افراد بالای ۸۰ سال استان نیز دوز اول واکسن کرونا را دریافت کرده اند و افرادی که تاکنون واکسن نزده اند حتماً برای تزریق مراجعه کنند، بیان کرد: هر فرد بالای ۱۸ سال هر واکسنی دریافت کرده است در صورتی که ۴ ماه از تزریق آن گذشته باشد برای دریافت دوز یادآور مراجعه کند.
وی با اشاره به اینکه واکسن کرونا زنجیره همه‌گیری این بیماری را قطع می‌کند، گفت: واکسن کرونا در همه مراکز جامع سلامت استان تزریق می‌شود و واکسن نیز به اندازه کافی در استان وجود دارد.

آخرین خبر هرمزگان در اینستاگرام :
https://instagram.com/hormozgan.today