باشگاه خبرنگاران/ جمعی از مرتع‌داران روستای خنچه‌بارونق کاشان معتقدند پروانه‌های چرای دام‌هایشان برای افزایش عرصه کارخانه سیمان باطل شده و مراتع منطقه بیش‌تر از حد قانونی آزادسازی شده و در اختیار کارخانه قرار گرفته است.

آخرین خبر اصفهان در اینستاگرام :
https://instagram.com/isfahan_today