باشگاه خبرنگاران/ وام ضروری بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی تا پیش از این ۱۲ میلیون تومان تعیین شده بود که از دیروز این مبلغ به ۱۵ میلیون تومان افزایش یافت.

محمد باقری نژاد، مدیر صندوق بازنشستگی کشوری خراسان جنوبی اظهار کرد: در نشست مشترک مدیرعامل و مدیران صندوق بازنشستگی کشوری و بانک صادرات ایران موافقت شد تا وام ضروری بازنشستگان تحت پوشش این صندوق از ۱۲ میلیون تومان به ۱۵ میلیون تومان افزایش یابد که پس از انجام مقدمات لازم، افزایش آن در تیر امسال اعمال و اجرایی می‌شود.
او گفت: از ابتدای سال تاکنون ۸۷۷ بازنشسته وام ضروری ۱۲ میلیون تومانی را از محل صندوق بازنشستگی کشوری استان دریافت کرده اند.
باقری نژاد گفت: زین پس وام ضروری بازنشستگان صندوق، ۱۵ میلیون تومان با سود ۴ درصدی و بازپرداخت ۳۶ ماهه است.
مدیر صندوق بازنشستگی کشوری خراسان جنوبی گفت: اردیبهشت آخرین ثبت نام های بازنشستگان صندوق برای وام ضروری ۱۲ میلیون تومانی انجام شد که هنوز نتایج آن اعلام نشده است.

آخرین خبر خراسان جنوبی در اینستاگرام :
https://instagram.com/skhorasan_today