فارس/ وقتی دامدار بجنوردی در حضور آقای‌رئیسی خاطره احقاق‌حق کارگران پارس‌آباد در پرونده خصوصی‌سازی‌های پرتخلف را بازگو می‌کند.

آخرین خبر خراسان شمالی در اینستاگرام :
https://instagram.com/bojnord_today