فارس/ مدیرکل مدیریت بحران لرستان با بیان اینکه در حال حاضر به طور متوسط ۳۵ درصد ظرفیت مخازن سدها پر است، گفت: ۶۵ درصد سدها خالی است.

مهدی پازوکی، مدیرکل مدیریت بحران لرستان اظهار کرد: متوسط بارش استان از مهرماه سال گذسته تا پایان خردادماه امسال ۳۶۰ میلی‌متر بوده که نسبت به سال آبی گذشته، ۴ درصد افزایش اما نسبت به متوسط دوره بلند مدت ۳۷ درصد کاهش بارندگی داشتیم.
وی گفت: این کاهش بارندگی باعث شد که وضعیت دبی آب رودخانه‌های اصلی استان به طور متوسط در اردیبهشت سال جاری نسبت به سال گذسته ۱۵ درصد و نسبت به بلند مدت ۸۰ درصد کاهش داشتیم و این موضوع سبب بروز تنش‌های آبی در استان شده است.
مدیرکل مدیریت بحران لرستان با اشاره به تنش آبی در ۵۰۰ روستای استان، افزود: در حال حاضر ۷۰ روستاهای استان به وسیله تانکر آب‌رسانی می‌شوند، ۱۱ شهر استان نیز دارای تنش آبی هستند، به‌نحوی که با کمبود آب شرب برای آن‌ها مواجه هستیم.
پازوکی در خصوص وضعیت آب‌های زیرزمینی استان نیز عنوان کرد: نسبت به دوره مشابه سال قبل، وضعیت آب‌های زیرزمینی استان یک و نیم متر اُفت داشته که تقریبا ۶۶ درصد کاهش را نشان می‌دهد.
وی ادامه داد: تغییرات تراز سطح آب‌های زیرزمینی در همه شهرستان‌ها در محدوده مطالعاتی، متاسفانه کاهش چشمگیری را نشان می‌دهد و متاسفانه در هیچ یک از شهرستان‌ها افزایش سطح تراز نداشتیم.
مدیرکل مدیریت بحران لرستان، میزان مصارف آب‌های زیرزمینی استان اعم از چاه و قنات را ۷۲۸ میلیون مترمکعب عنوان و تصریح کرد: مجموع مصارف آب‌های زیرزمینی و سطح هزار و ۲۴۷ میلیون متر مکعب بوده است.
پازوکی به وضعیت مخازن سدهای استان اشاره و خاطرنشان کرد: نسبت به متوسط سال قبل، سد مروک ۴۰ درصد کاهش، سد ایوشان ۱۴ درصد کاهش، تنگ هاله ۱۳ درصد کاهش، خان‌آباد الیگودرز ۱۳ درصد افزایش، حوضیان ۵۷ درصد کاهش و مجموعا به طور متوسط ۳۳ درصد مخازن سدها نسبت به سال قبل کاهش داشته‌اند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر به طور متوسط ۳۵ درصد ظرفیت مخازن سدها پر است، یادآور شد: ۶۵ درصد سدها خالی است.
مدیرکل مدیریت بحران لرستان اظهار کرد: بر اساس مصوبه کارگروه سازگاری با کم‌آبی کشور و شورای حفاظت از منابع آب کشور، تا امروز ۱۳ چاه با هدف برداشت غیرمجاز آب در استان مسدود و ۳۰ چاه پلمب و ۱۱ دستگاه حفاری توقیف شد.
پازوکی به هوشمندسازی ۱۶۷ کنتور آب در استان اشاره و خاطرنشان کرد: تا پایان سال گذشته ۱۴۷۱ کنتور هوشمند نصب شد.

آخرین خبر لرستان در اینستاگرام :
https://instagram.com/lorestan_todayy