باشگاه خبرنگاران/ مدیرکل هواشناسی البرز گفت: فردا شاهد کاهش کیفیت هوای این استان خواهیم بود.

آرش بهاروند، مدیرکل هواشناسی البرز اظهار کرد: تحلیل آخرین الگوهای پیش یابی حاکی از آسمانی صاف تا قسمتی ابری برای فردای البرز است.
او گفت: فردا وزش باد را نیز در البرز خواهیم داشت.
به گفته مدیرکل هواشناسی البرز کمینه دمای هوای فردای استان البرز شانزده درجه سانتی گراد و بیشینه هوای آن، سی و چهار درجه است.
کمینه دمای هوای امروز البرز پانزده درجه بوده است.

آخرین خبر البرز در اینستاگرام :
https://instagram.com/alborztoday