فارس/ دو کودک ۴ و ۶ ساله در هفته گذشته توسط سگ‌های ولگرد دامشهر دریده و کشته شدند؛

با آنکه نهادهای مسوول برای جمع‌آوری این سگ‌ها اقدام کردند اما افرادی با شعار حمایت از حیوانات با مردم منطقه و مأموران جمع‌آوری سگ‌های ولگرد درگیر شدند و اجازه جمع آوری این سگ‌ها را ندادند.

آخرین خبر قم در اینستاگرام :
https://instagram.com/qomtoday